Honey Pots International

An Organization for collectors of honey pots and beekeeping memorabilia


Sinds 1994 is er een Ameriakaanse verzamelaarsclub. Maandelijks wordt er een nieuwsbrief van 2 pagina's uitgegeven, met foto's, waarin de oprichtster, Betty Ramsey, verslag doet van haar bezoeken aan de diverse verzamelevenementen. Zo nu en dan worden er ook honingpotten te koop aangeboden.
De club telt iets meer dan 100 leden, waarvan ongeveer 7 verzamelaars uit Europa.

Voor meer informatie kan men terecht bij Betty Ramsey via: bettybee@cyberis.net

home